Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γλώσσα. Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) λειτουργεί με τη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι πληροφορίες και οι όροι εκφράζονται στην Ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη σημασία τους στην Ελληνική Γλώσσα ανεξάρτητα από το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Εάν εσείς (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα π.χ. επισκέπτες, πωλητές, πελάτες, έμποροι, συμμετέχοντες κ.λπ. – εφεξής “εσείς”, “υμείς” ή “χρήστης”) έχετε κάποια απορία σχετικά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την παροχή διευκρινίσεων. 

2. Ιδιοκτησία. Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την ΒΑΣΑΛ ΕΕ (εφεξής “εμείς”, “μας”, “ημών”) H παρούσα ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου παρουσιάζονται online, κάτω από την επωνυμία ΒΑΣΑΛ ΕΕ, και με διακριτικό τίτλο Αpoxylo.gr  και Apoxylo.com, τα προιόντα της εταιρείας.( ΑΦΜ 998415472, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

3. Η επίσκεψη της Ιστοσελίδας, η χρήση από εσάς των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από την εν λόγω ιστοσελίδα ή η αγορά των προϊόντων που πωλούνται στην ιστοσελίδα μας (εφεξής τα “Προϊόντα”), συνιστά αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και γνωστοποιήσεων (εφεξής οι “Όροι”) που αναφέρονται εδώ. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή νέα χαρακτηριστικά στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται επίσης στους Όρους. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων είναι διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα. Η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα για αλλαγές στους Όρους με την ενημέρωση της παρούσας σελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας γνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους της, και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την συμμόρφωσή τους. Είναι υποχρέωση του χρήστη της ιστοστελίδας να ελέγχει κατά διαστήματα την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές, ανεξάρτητα από το εάν είναι τακτικός ή νέος Χρήστης. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδα μας, αποτελεί αποδοχή των εν λόγω αλλαγών. Οι νέοι Όροι έχουν άμεση ισχύ για όλες τις συναλλαγές κ.λπ. με εξαίρεση μόνο αγορών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν οι οποίες διέπονται από τους Όρους που ίσχυαν κατά το χρόνο της αγοράς.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο εν λόγω χαρακτηρισμός δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών.

Παράλειψη από μέρους μας της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος μας ή διάταξης των Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. 

Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μας και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας, υπερισχύοντας κάθε άλλης προηγούμενης ή ταυτόχρονης συμφωνίας, επικοινωνίας και πρότασης, είτε προφορικής είτε έγγραφης μεταξύ μας. (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των Όρων).

Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας. 

4. Με την αγορά ενός Προϊόντος, συντάσσεται σύμβαση πωλήσεως μεταξύ ημών και υμών υπό το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Ο τόπος της πώλησης είναι η Αθήνα, Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέρος που βρίσκεται ο Χρήστης. Πραγματοποιώντας μια αγορά μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει ότι συμφωνείτε σε μια αγορά εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από τον νόμο 2251/1994 όπως προβλέπεται. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρεία δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κατάστημα στη διεύθυνση info@apoxylo.com προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

5. Υποχρεώσεις και Δηλώσεις του Χρήστη:

  • Για την αγορά από την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι έχετε τουλάχιστον τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης που προβλέπεται στη χώρα σας. Μπορείτε να  προβείτε σε αγορά από την ιστοστελίδα μας αν είστε σε νόμιμη ηλικία σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δηλαδή αν είστε δεκαοχτώ χρονών ή μεγαλύτερος/η) ή σε όποια άλλη ηλικία ορίζει η χώρα από την οποία πραγματοποιήσετε την αγορά σας. Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος δύναται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τους κηδεμόνες ή γονείς όποιο ποσό προκύπτει από παραγγελία που έχουν πραγματοποιήσει.

  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό ούτε μπορείτε να παραβιάσετε νόμους στη δικαιοδοσία που ανήκετε (συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

  • Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τις υπηρεσίες μας σε περίπτωση αθέτησης ή παράβασης οποιουδήποτε από τους Όρους.

  • Με κάθε αγορά που πραγματοποιείτε αποδέχεστε τις διατάξεις περί πώλησης, ηλεκτρονικού (διαδικτυακού) εμπορίου, δικαιωμάτων δημιουργού (προϊόντων, ιστοσελίδας κ.λπ.) του Εφαρμοστέου Δικαίου.

  • Για να πραγματοποιήσετε μια αγορά από την ιστοσελίδα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή να συμπληρώσετε το όνομά σας, το επίθετό σας, την διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση(email), και σε περίπτωση πληρωμής με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το νούμερο της κάρτας σας, τα τρία τελευταία ψηφία αυτής (security code), καθώς και την ημερομηνία λήξης της. Η εταιρεία μας θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το αρθρο 7Α παρ. 1 (β) του νόμου 2472/1997 με σκοπό να ολοκληρώσει την αγορά των πελατών της, και με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εκτός από περιπτώσεις νομικού και δικαστικού ζητήματος. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν στην αντίστοιχη τράπεζα και θα διαγράφονται από τα δεδομένα της εταιρείας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εγγυώμενη κατά αυτόν τον τρόπο ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.  Θα πρέπει να παρέχετε λεπτομερείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες επικοινωνίας, αγοράς και λογαριασμών για όλες τις αγορές σας.

  • Εάν, μετά από αίτημα ή τη δική σας βούληση, υποβάλλετε δημιουργικές ιδέες, συστάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε μέσω διαδικτύου, ή με email, ταχυδρομικώς ή άλλως (εφεξής τα “σχόλια”), συμφωνείτε ότι μπορούμε χωρίς περιορισμό να επεξεργασθούμε, αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, μεταφράσουμε και άλλως χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο ή την νομιμότητα των σχολίων, για την αποζημίωσή σας, απάντηση, μη διαγραφή ή τήρηση της εμπιστευτικότητας των σχολίων. 

  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της για (α) οποιονδήποτε παράνομο, άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, (β) να συλλέξετε ή παρακολουθήσετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων ή στείλετε ανεπιθύμητη (spam) ή παραπλανητική (phish)αλληλογραφία,  να εξαπατήσετε μέσω εκτροπής σε ψευδή ιστοσελίδα (pharm), να αντλήσετε ενημερωτικά δεδομένα μέσω προγραμμάτων (spider ή crawl) ή να αναζητήσετε δεδομένα (scrape), 


6. Δικαιώματα και Δηλώσεις μας (χωρίς καμία ευθύνη έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση αθέτησης):

   • Η εταιρεία σε περίπτωση παράβασης των Όρων και Προϋποθέσεων που αναγράφονται, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την παροχή υπηρεσιών και να μην ολοκληρώσει την παραγγελία του χρήστη της ιστοσελίδας.

  • Το περιεχόμενό των πληροφοριών σας (μη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και αφορά (α) μετάδοση μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές ώστε να συμμορφωθεί και προσαρμοσθεί στις τεχνικές απαιτήσεις δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας είναι πάντοτε κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά τους μέσω των δικτύων, έτσι ώστε να μην μπορούν να αλλαχθούν ή να διαβαστούν.

  • H εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας έχει την ευθύνη να σας παραδώσει το προιόν που αγοράσατε, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως π.χ. σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας προϊόντων, νομισματικών μεταβολών, ελλιπή συμπλήρωση στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας, κλπ. Η εταιρεία μας λειτουργεί υπεύθυνα και φροντίζει για την άμεση και ικανοποιητική εξυπηρέτηση σας, Διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία ή να περιορίσει ή ακυρώσει ποσότητες μίας παραγγελίας σε περιπτώσεις αγορών που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους. 

  • Ο χρόνος αποστολής των προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων στις αποθήκες της εταιρείας, καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω του email που μας έχετε δηλώσει ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

  • Οι τελωνειακοί δασμοί ή άλλα έξοδα εισαγωγής που χρεώνονται στις χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να καταβληθούν από εσάς, όταν η παραγγελία σας φτάσει στη χώρα προορισμού που έχετε επιλέξει. Δυστυχώς, η εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά σε αυτά τα έξοδα, ούτε μπορούμε να σας δώσουμε μία σαφή εικόνα για το αν τελικά θα επιβαρυνθείτε και με ποιο ποσό, καθώς η πολιτική των τελωνείων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μπορείτε, πριν κάνετε την παραγγελία σας, να επικοινωνήσετε με ένα τελωνειακό γραφείο της χώρας σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για το κόστος αυτών.

  • Τα προϊόντα πωλούνται από εμάς σε βάση λιανικής πώλησης. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου πώληση ή το λιανικό ή χοντρικό εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς τη συναίνεσή μας.

Οι όροι που αναγράφονται είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την Ελληνική Νομοθεσία, Οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιήσει  όρους του παρόντος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τα προϊόντα, την περιγραφή τους, τα χαρακτηριστικά και τις τιμές οποτεδήποτε και χωρίς προθεσμία. 

  • Ορισμένα προϊόντα μπορεί να διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες, επομένως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μη διαθεσιμότητας, πριν ή μετά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η αποστολή, επιστροφή ή ανταλλαγή ενός προϊόντος υπόκεινται στην Πολιτική Αποστολών και Επιστροφών μας

  • Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε κατά το μέγιστο τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα προιόντα που παρέχει η εταιρεία είναι χειροποίητα και από φυσικά υλικά, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την αρχική τους εικόνα (απόχρωση ξύλου, νερά ξύλου, απόχρωση μεταλλικών στοιχείων και κουμπωμάτων), παρόλα αυτά θα προσπαθούμε πάντα τα τελικά προϊόντα να απεικονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απεικόνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

  • Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε το εν λόγω δικαίωμα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

  • Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία ούτε παρακολουθούμε ούτε έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο ή πληροφορίες, επομένως δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, δήλωση ή όρους και καμία επιβεβαίωση. Δεν έχουμε καμία ευθύνη που θα προκύψει από ή θα σχετίζεται με τη χρήση από μέρους σας των προαιρετικών εργαλείων, περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Τυχόν παράπονα, απαιτήσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις αναφορικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο τρίτο.

  • Συμφωνείτε ρητώς ότι αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης από μέρους σας της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που σας διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται (εκτός εάν ρητώς αναφέρεται από εμάς) "ως έχουν" και "όπως διατίθενται" για χρήση από μέρους σας, χωρίς καμία δήλωση, εγγυήσεις ή όρους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, ποιότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας ζωής, κυριότητα και μη παραβίαση.

7. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διά της παρούσας ο Χρήστης μας παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να τηρούμε σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώθηκαν στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εκτός εάν ο Χρήστης δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη χρήση των δεδομένων που τον αφορούν για το σκοπό αυτό.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι 1) η εκτέλεση και λειτουργία της συναλλακτικής σχέσης με τον Χρήστη, 2) η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, 3) η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, 4) η δημόσια προβολή και διαφήμιση της Ιστοσελίδας και η προώθηση των υπηρεσιών μας, καθώς και 6) η καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των πράξεων πληρωμών, περιλαμβανομένων των εντολών του Χρήστη, για την κατάρτιση συμβάσεων Πωλήσεως Προϊόντων και αναλόγων μελλοντικών πράξεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι ή ενδέχεται να είναι: α) εμείς, β) τρίτα πρόσωπα, που κατ’ εντολή μας, διενεργούν έρευνα αγοράς με σκοπό την διαφημιστική προβολή και την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται από εμάς ή από συνδεδεμένα με εμάς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα 1) να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12, Ν. 2472/1997) και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13, Ν. 2472/1997), 2) να ζητήσει την εξαίρεσή του από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, 

8. Περιορισμένη Ευθύνη. Ορισμένες χώρες, πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ευθύνης για αποθετικές ή θετικές ζημίες. Στις εν λόγω χώρες, πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στη μέγιστη επιτρεπόμενη από το νόμο έκταση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ούτε εμείς, ούτε τα μέλη της διοίκησης, τα στελέχη, οι υπάλληλοί μας, θυγατρικές, εκπρόσωποι, εργολάβοι, εκπαιδευόμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή αδειούχοι δεν θα ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό,  ζημία, απαίτηση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, σχετική, αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, απώλειας εισοδήματος, απώλειας καταθέσεων, απώλειας δεδομένων, κόστη αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες αποζημιώσεις, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως, που προκύπτει από τη χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή οποιωνδήποτε προϊόντων που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή προϊόντος που δημοσιεύθηκε, μεταδόθηκε ή άλλως έγινε διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, ακόμα και εάν υπήρξε ενημέρωση για την  πιθανότητα επέλευσής τους, ούτε καν σε περιπτώσεις αμέλειας και μόνο σε περίπτωση απάτης.

9. Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή/και της πώλησης των Προϊόντων και οι υποχρεώσεις και οικονομικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκλήθηκαν πριν από την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας, θα διατηρούνται σε ισχύ για κάθε σκοπό.

10. Οι Όροι και οι χωριστές συμβάσεις Πώλησης ή άλλες, οι οποίες διενεργούνται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπονται από και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε ενδεχόμενης διένεξης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.