Πληροφορίες Επιστροφών
A. Επιστροφές προϊόντων – Αντικατάσταση προϊόντων

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ένα Προϊόν, σας παρέχουμε τη δυνατότητα με τη διαδικασίας της παρούσας παραγράφου να το ανταλλάξετε με ένα ίδιο προϊόν (εφόσον το προϊόν υπάρχει σε διαθεσιμότητα) ή ένα προϊόν ίσης το μέγιστο αξίας, και υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα επιστροφής υποβληθεί μέσω email (που αναγράφεται στο site της εταιρείας), το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από εσάς. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος και την αποστολή του αντικατασταθέντος βαρύνουν εσάς. Η αντικατάσταση των προϊόντων θα γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι επιστροφής του προϊόντος (αναφέρονται στο τέλος της σελίδας) από την ημερομηνία παραλαβής τους από την εταιρεία.

Η πολιτική της εταιρείας είναι να μην προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων. Στις περιπτώσεις επιστροφή προϊόντων, και τα οποία έχει παραλάβει και ελέγξει η εταιρεία, θα γίνεται πίστωση της αξίας του στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαίωμα για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής του Προϊόντος να εξαργυρώσει το πιστωθέν ποσό για αγορά οποιουδήποτε είδους ίσης το μέγιστο αξίας. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών το δικαίωμα αγοράς παύει να ισχύει.

 

B. Επιστροφές – Ελαττωματικά προϊόντα

Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος δικαιούστε να σας το αντικαταστήσουμε, καθώς θα πρέπει να μας υποβάλλετε αίτημα επιστροφής μέσω email (που αναγράφεται στο site της εταιρείας), το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από εσάς. Μετά την παραλαβή και έλεγχο του προϊόντος από εμάς, θα σας ενημερώσουμε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μέσω της διεύθυνσης email που μας έχετε δηλώσει κατά την αγορά του προϊόντος, για την αντικατάστασή του.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή προϊόντος βαρύνουν εσάς ενώ τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος σε εσάς, γίνονται με έξοδα της εταιρείας μας. Η αποστολή του νέου προϊόντος γίνεται εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών.

 

Σε όλες τις ανωτέρω υπό -Α- και-Β- περιπτώσεις, προϋποθέσεις αποδοχής της επιστροφής και ανταλλαγής ή αντικατάστασης Προϊόντος αποτελούν σωρευτικά i) το Προϊόν να επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία, ii) το Προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί ή κοπεί, iii) το Προϊόν να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Η διεύθυνση επιστροφών των προϊόντων είναι: Πεντέλης 70, Μαρούσι, 15126 Αττική, Ελλάδα

Σε περιόδους εκπτώσεων οι αντικαταστάσεις προϊόντων γίνονται με την τιμή έκπτωσης και όχι με την αρχική τιμή τους.

Οι επιστροφές που δεν συμφωνούν με την πολιτική της εταιρείας μας δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στον παραλήπτη.