Η Apoxylo αντιπροσωπεύει ένα βιώσιμο brand, προσφέροντας χειροποίητα προϊόντα με
έμφαση στον σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Τηρούμε αξίες και αρχές που αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό μας, περιλαμβάνοντας τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την παροχή ίσων ευκαιριών, καθώς και τον σεβασμό προς το περιβάλλον που κληρονομήσαμε.

Δεσμευόμαστε για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, προωθώντας τη βιώσιμη πρακτική σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Τα θεμέλια της εταιρίας βασίζονται πάνω στις οικογενειακές ρίζες, τις μακροχρόνιες
σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και τον σεβασμό προς τους
εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες. Αποτελώντας συνεπώς τους πυλώνες που διατηρούν
αλλά και βελτιώνουν την εταιρία από την ημέρα της ίδρυσης της.

Βασιζόμενη στην σωστή καθοδήγηση, την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, αλλά και το
ταλέντο όλων των ανθρώπων της εταιρίας, προχωράμε μπροστά για ένα καλύτερο
μέλλον.